Energievisie Park Zandweerd

In Deventer is de ambitie om een duurzame wijk met ongeveer 150 woningen aan te leggen ter hoogte van de oude schaatsbaan. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van gas voor de verwarming. Dit plan is opgeteld in samenwerking met Rho Adviseurs en In2-ecobuildings.

Uiteindelijk is er gekozen voor een oplossing met een ultralaag warmtetransmissie netwerk. Hierbij wordt warmte gewonnen uit effluent van de nabijgelegen rioolwaterzuivering.

De energievisie heeft veel ruimtelijke consequenties. In het ontwerpproces is er een directe koppeling geweest met het ontwerp van het stedenbouwkundig plan, opgesteld door Urhahn. Dit zodat de energievisie is geïntegreerd in een klimaat adaptief plan met maximale ruimtelijke kwaliteit.

using allyou.net