Duurzaam Munster, Winsum

Dè duurzame woonwijk bestaat niet. De all electric
oplossingen die op dit moment op kavelniveau
worden geboden benutten te weinig de mogelijkheden
en missen vooral de voordelen van collectieve
oplossingen. De gemeente Winsum heeft ons vanuit
het uitgangspunt een gasloze wijk te realiseren
opdracht gegeven te onderzoeken waar op wijkniveau
synergy-voordeel te halen is en hoe dit ruimtelijk kan
worden vertaald.

Voor de wijk is een breed duurzaam concept ontwikkeld
dat op meerdere vlakken tegelijk oplossingen biedt voor
warmte, koude, electra, afval, waterberging, grijswater,
afval, materiaalgebruik en de verkaveling en inrichting.

In samenwerking met Rho Adviseurs en In2-ecobuildings

using allyou.net