Aanpak Warmte transitie

Warmte zonder aardgas is een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. De oplossingen hiervoor hangen samen met zowel de bouwtechnische staat als met de ruimtelijke opzet van de gebouwde omgeving. De bouwperiode en de (kostenefficiënte) mogelijkheden van isolatie hebben consequenties voor de hoogte van de temperatuur die nodig is om gebouwen te verwarmen. De stedenbouwkundige principes zijn leidend voor de mate waarin collectieve oplossingen voor warmte worden geboden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om boven centrale parkeeroplossingen thermische panelen toe te passen of in een groene hof een centraal waterbassin met een laagtemperatuur warmtebuffer te maken.

Onderscheidend onderdeel van dit onderzoek is de ruimtelijke invalshoek van de verduurzaming van de warmtevoorziening van bestaande woningen en gebouwen. Hierbij wordt duidelijk hoe bouwperiodes en stedenbouwkundige principes leidend zijn en hoe gebieden vanuit vraag en aanbod van warmte kunnen worden verbonden. Het betreft een generiek onderzoek waarin de aanpak van de problematiek centraal staat. Van het in beeld brengen van de vraag (verschillende temperatuur warmtevraag), via een doorkijk naar de grote spelers (gebouw typologieën) en de ‘capaciteit’ van het landschap (opwekkingsmogelijkheden) wordt het verband inzichtelijk op welke schaal de warmtevraag moet worden opgelost (bouwblok, wijk, stadsdeel, stad).

In samenwerking met Rho adviseurs en Kruitkok Landschapsarchicten.
Voor meer informatie zie www.ruimte-energie.nl

using allyou.net