Circulaire Parkkade, Rotterdam Heijplaat

Een plan voor een compleet circulaire woonwijk.
In de SUS ateliers van de Hogeschool van Rotterdam werken studenten aan de meest duurzame wijk van Nederland: De Circulaire Parkkade. Dit betreft niet slechts een studieplan, maar wordt er met concrete uitvoeringspartijen en de Gemeente Rotterdam toegewerkt naar realisatie!

De bedoeling is dat de wijk de synergie in duurzaamheid opzoekt. Hiermee gaat het een aantal stappen verder gaat dan “ nul op de meter” woningen. Het plan geeft een visie op de openbare ruimte, (gas-loze) warmte, elektriciteit, water, voedsel en mobiliteit. Voor de uitwerking is de samenwerking gezocht met verschillende markpartijen en stakeholders.
De gebouwconcepten van verschillende architecten worden in een integraal plan aan elkaar verbonden. Hiermee wordt een proefopstelling gecreëerd die model kan staan voor de aanpak van kleine buurten, en tevens schaalbaar is naar complete wijken.
Het ontwerp sluit waterstromen (op drinkwater na), voedselstromen, warmtestromen, elektra stromen en materiaalstromen. Zes bestaande initiatieven kunnen zich aansluiten bij deze opzet om op wijkniveau alle stromen te koppelen. Het park bestaat uit een systeem voor elektriciteit, warmte en water, gemeenschappelijk groen en water, voedsel kassen, leenauto’s, speelveld, helofytenfilters, wadi’s en voet en fietspaden.
Dominic Tegelbeckers was als docent integrale duurzaamheid een van de trekkers van het plan.

Voor meer informatie zie www.susateliers.nl

using allyou.net