HUB Vooruit, energy selfsufficient region (Apeldoorn - Deventer - Zutphen)

One of the winners of the Eo-wijers competition 2015

We hebben het goed! Toch?
De driehoek is een rijke regio, trots en mooi – maar heeft geen gedeelde band of identiteit, geen gezamenlijke waarde. Wel is er een gezamenlijke ambitie: energieneutraal in 2030, één die de regio zal (ver)binden!

DUWTJE IN DE RUG
Omschakeling is het devies. Fossiele energie raakt op (en wordt duurder). Grootschalige duurzame energie winnen lijkt moeilijk; wat is begonnen bij kleine initiatieven, groeit naar een steeds grotere verzameling. Een revolutie aan ideeën, de nieuwe technieken, een kanteling naar groter denken in energietransitie is aanstaande! Hub-Vooruit geeft het duwtje in de rug.

Hub-Vooruit bestaat uit een nieuw slim digitaal aangestuurd netwerk van warmte en stroom, waarop overal ingeplugd kan worden voor invoer en afname van energie, en waarin ‘hubs’ zorgen voor verdeling, transformatie en opslag van warmte en elektriciteit. Lokale hubs koppelen energiestromen aan belangrijke plekken, recreatieve routes en gebiedsontwikkeling. Zo ontstaan bijzondere, herkenbare plekken.

Het Energieschap is hèt nieuwe samenwerkingsverband in een publiek-private combinatie. De mensen in de regio, techniek en landschapskenmerken bepalen de ontwerpopgave: een nieuwe vormende kracht in het landschap. Kansen genereren initiatieven en ontwikkelingen, het Energieschap coördineert en faciliteert.

TRANSITIE VANUIT GROOT EN VANUIT KLEIN
Groot en klein groeien naar elkaar toe. Het netwerk wordt in stappen aangelegd en ontwikkeld, eerst kleine afzonderlijk netwerken, op termijn koppelingen (waar nodig), met als doel het toenemende aantal initiatieven in te kunnen pluggen. De burgerprofessional, de coöperaties gaan door met ontwikkelen en worden geholpen door het energieschap. De hubs worden ontwikkeld waar netwerk en initiatieven samenkomen. Soms door burgers en ondernemers, soms door een overheid, soms door het energieschap zelf. Het resultaat: een zelfvoorzienende regio, een bijzonder landschap, een betrokken gemeenschap, een slim netwerk om direct op in te pluggen,We hebben het goed! Toch?
De driehoek is een rijke regio, trots en mooi – maar heeft geen gedeelde band of identiteit, geen gezamenlijke waarde. Wel is er een gezamenlijke ambitie: energieneutraal in 2030, één die de regio zal (ver)binden!

DUWTJE IN DE RUG
Omschakeling is het devies. Fossiele energie raakt op (en wordt duurder). Grootschalige duurzame energie winnen lijkt moeilijk; wat is begonnen bij kleine initiatieven, groeit naar een steeds grotere verzameling. Een revolutie aan ideeën, de nieuwe technieken, een kanteling naar groter denken in energietransitie is aanstaande! Hub-Vooruit geeft het duwtje in de rug.

Hub-Vooruit bestaat uit een nieuw slim digitaal aangestuurd netwerk van warmte en stroom, waarop overal ingeplugd kan worden voor invoer en afname van energie, en waarin ‘hubs’ zorgen voor verdeling, transformatie en opslag van warmte en elektriciteit. Lokale hubs koppelen energiestromen aan belangrijke plekken, recreatieve routes en gebiedsontwikkeling. Zo ontstaan bijzondere, herkenbare plekken.

Het Energieschap is hèt nieuwe samenwerkingsverband in een publiek-private combinatie. De mensen in de regio, techniek en landschapskenmerken bepalen de ontwerpopgave: een nieuwe vormende kracht in het landschap. Kansen genereren initiatieven en ontwikkelingen, het Energieschap coördineert en faciliteert.

TRANSITIE VANUIT GROOT EN VANUIT KLEIN
Groot en klein groeien naar elkaar toe. Het netwerk wordt in stappen aangelegd en ontwikkeld, eerst kleine afzonderlijk netwerken, op termijn koppelingen (waar nodig), met als doel het toenemende aantal initiatieven in te kunnen pluggen. De burgerprofessional, de coöperaties gaan door met ontwikkelen en worden geholpen door het energieschap. De hubs worden ontwikkeld waar netwerk en initiatieven samenkomen. Soms door burgers en ondernemers, soms door een overheid, soms door het energieschap zelf. Het resultaat: een zelfvoorzienende regio, een bijzonder landschap, een betrokken gemeenschap, een slim netwerk om direct op in te pluggen,

In samenwerking met:  Rho adviseurs voor leefruimte | Kruitkok Landschapsarchitecten |  Jelle Rijpma Advies | Bestwerk

Voor meer informatie zie ruimte-energie.nl

using allyou.net