Duurzaamheidsaanpak bedrijventerrein De Mars, Zuthpen

In het project zijn de klimaat- en energieopgaves voor bedrijventerrein De Mars vertaald naar fysieke ruimtelijke ingrepen die de identiteit van het terrein versterken, de transitie een gezicht geven en de uitwisseling van energie en grondstoffen optimaliseren.
Vanuit workshops met stakeholders is een strategisch document ontwikkeld om de route naar een circulair en energieneutraal bedrijventerrein De Mars te realiseren. Gemeente, netbeheerder en bedrijven gaan samenwerken aan de realisering van een warmtenetwerk gekoppeld aan fysieke ruimtelijke verbeteringen op het terrein.

De energietransitieopgave wordt gebruikt om De Mars vanuit de huidige verzelfstandigde positie te transformeren naar een centrale plek in de beleving en het functioneren van de stad. De Mars als HUB is een verbindende schakel tussen energie, maatschappelijke en economische opgaves met als kernpunten:

1. Hotspot voor uitwisseling van warmte en toelevering aan de historische binnenstad.
2. Versterking van de netwerken (functioneel, kwalitatief en smart) in de verbinding met andere stadsdelen.
3. Benutting van energie en restromen: zon-, wind- en waterkracht, restwarmte, rioolwater, afvalstoffen.
4. Verankering in de ruimtelijke structuur van stad en regio met iconische energieopwekkers in de stadsentrees.

In samenwerking met Rho adviseurs, KruitKok Landschaparchitecten en JRA advies
Voor meer informatie zie www.ruimte-energie.nl

using allyou.net